Algemene voorwaarden inzake online leren

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

2. Doorlooptijd

De klant heeft levenslang toegang tot de opleiding, zolang FotograevePro bestaat.
De cursussen zijn in principe zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 toegankelijk, behalve tijdens onderhoudswerken aan de of onvoorziene technische problemen. FotograevePro kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet-toegankelijk zijn van de opleiding.

3. Verbintenissen van de klant

De klant verbindt zich ertoe om:

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograevepro-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het FotograevePronetwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van FotograevePro of van een derde;
 • de gebruikersnaam en het paswoord dat door FotograevePro wordt verstrekt voor deze opleiding geheim te houden en enkel aan te wenden voor persoonlijk gebruik.

  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal FotograevePro zijn toegang afsluiten.  4. Terugbetaling

  Aangekochte goederen worden niet terugbetaald (presets).
  Indien er ontevredenheid is rond de online trajecten kan u hiervoor een mail sturen naar [email protected] echter worden er geen terugbetalingen gedaan. Wel worden de frustraties genoteerd en aangepast in de trajecten waarvan u kan levenslang kan genieten.
  5. Privacy

  FotograevePro verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is FotograevePro toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van FotograevePro.

  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 0476430413

  6. Communicatie

  Algemene vragen over online leren kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 0476430413.

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via de facebookgroep “fotograeven onder elkaar” of via [email protected]

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via [email protected]


Algemene voorwaarden inzake workshops

1. Inschrijving en toegang tot de leermodules

De inschrijving is alleen voor alle individuele klanten die zich inschrijven op eigen initiatief.

2. Inschrijving

Eens de klant zich definitief heeft ingeschreven en daar ook reeds een factuur voor heeft ontvangen is deze bindend. Na deze handeling is geen terugbetaling mogelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de afspraak wel verlegd worden.

3. Verbintenissen van de klant

De klant verbindt zich ertoe om:

 • op geen enkele andere wijze gebruik te maken van het hem
  ter beschikking gestelde cursusmateriaal dan voor het volgen
  van de opleiding;
 • het hem ter beschikking gestelde cursusmateriaal op geen
  enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, openbaar te maken, te
  verspreiden, te reproduceren, te vertalen of aan te passen;
 • het fotograeve-netwerk niet te gebruiken voor het verzenden van berichten waarvan de inhoud illegaal,
  smadelijk, lasterlijk, onwaardig of obsceen is;
 • via het Fotograeve netwerk geen materiaal te verzenden waarbij inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Fotograeve of van een derde


  Als de klant bovenstaande verbintenissen niet respecteert, zal Fotograeve daarvoor de nodige auteursrechten aanrekenen of klacht indienen bij de nodige instanties.  4. Terugbetaling

  Kim De Graeve (Fotograeve) verbindt zich tot een inspanning het de este lessen binnen de mogelijkheid te geven. Echter is er geen resultaatsverbintenis. Om die reden worden er geen terugbetalingen gedaan. Wel worden de frustraties genoteerd en aangepast in de trajecten. U kan hiervoor terecht [email protected]

  5. Privacy

  Fotograeve verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de klant te eerbiedigen.
  Het is Fotograeve toegestaan om de persoonlijke informatie van de klant aan te wenden om de klant op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van Fotograeve.

  De klant heeft ten allen tijde het recht om alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Dat kan via mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 0476430413

  6. Communicatie

  Algemene vragen over groepsworkshops kan de klant voorleggen aan de administratie via mail naar [email protected] of telefonisch op het nummer 0476430413.

Inhoudelijke vragen over cursussen met online coaching kan de klant voorleggen via de facebookgroep “fotograeven onder elkaar” of via [email protected]

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hier contact opnemen via [email protected]


Laatste aanpassing 04/05/2019